سیاسی 6 ماه پیش

بیانیه حزب اتحاد ملت درباره بحران‌های سیاسی و اقتصادی اخیر: افرادی که در خواب دخالت‌های خارجی هستند باید بدانند که این «امامزاده» شفا نمی‌دهد / تاکید صرف بر عوامل خارجی آدرس غلط دادن به جامعه است / ملت تمامی ایرانیان را شامل می‌شود. نمی‌توان از انسجام ملی گفت اما نگاه‌های حذفی همچنان ادامه یابد

اصلاحات نیوز؛ می‌توان ادعا کرد که هرچند شرایط امروز ظاهری اقتصادی دارد، اما در واقع عوامل سیاسی کار را به اینجا رسانده‌اند؛ سیاست‌های منطقه‌ای ایران حدود یک دهه است که از انحصار وزارت امور خارجه خارج شده‌است. پرتاب موشک شعارنویسی شده بلافاصله پس از برجام نمونه رفتار غیرمسئولانه‌ای بود که بهانه به دست دشمنان منطقه‌ای ایران داد، دشمنانی که پس از برجام در دنیا تنها شده بودند. این رفتار به قدری غیرمنطقی بود که گمانه نفوذ را بیشتر از ندانم کاری به ذهن متبادر می‌کند. و باید پذیرفت که شرایط به وضعیت بحرانی رسیده است. در شرایط بحرانی، ساز و کارهای عادی و پیشین دیگر پاسخ‌گوی نیازها نخواهد بود و می‌بایست تغییر نگاه صورت پذیرد.