اجتماعی 6 ماه پیش

اعلام اسامی واردکنندگان تجهیزات پزشکی با ارز دولتی 

اصلاحات نیوز، سخنگوی وزارت بهداشت به شائبه‌های ایجاد شده در رابطه با واردات تجهیزات پزشکی و همچنین خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد.