اجتماعی 6 ماه پیش

آرامستان‌های تهران ساماندهی می شوند

اصلاحات نیوز؛ مدیرعامل سازمان بهشت زهرا از ساماندهی آرامستان‌های شهر تهران توسط شهرداری خبر داد و گفت: کار مطالعاتی این بخش به اتمام رسیده و ما آمادگی اجرای این طرح را داریم.