اجتماعی 7 ماه پیش

بازدید فرماندار خانم بلوچ با وجود مصدومیت؛ از پروژه های شهر + عکس

حمیرا ریگی فرماندار قصرقند علی رغم مصدومیت ناشی از تصادف با همچین وضعیتی سرکار حاضر شده و از پروژه ها بازدید می کنند