فرهنگی 6 ماه پیش

نامگذاری یک کوچه در استان کهکیلویه و بویر احمد به نام استاد شجریان + عکس

نامگذای کوچه ای در روستای بناره در شهرستان سی سخت"کهکیلویه و بویر احمد" به نام استاد شجریان