سیاسی 7 ماه پیش

حسام الدین آشنا: پسر رییس جمهوری نه تابعیت جای دیگری دارد نه کارت اقامت و نه اصلا سفر خارجی می رود!

ماینده ای در مصاحبه با روزنامه اعتماد/ سه‌شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷ اتهاماتی را متوجه پسر رئیس جمهور کرده است. این اتهامات تکذیب می شود. آن پسر نه تابعیت جای دیگری را دارد، نه کارت اقامت، نه ویزای بلندمدت، نه ویزای کوتاه‌مدت و نه اصلا سفر خارجی می‌رود!