اجتماعی 7 ماه پیش

اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شد

اصلاحات نیوز، معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به پیشرفت طرح پرونده الکترونیک سلامت، گفت: تا کنون اطلاعات ۷۴ میلیون ایرانی در سامانه پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده است.