سید مصطفی تاجزاده سیاسییادداشت 7 ماه پیش

بازگشت به مردم

اکنون امریکا فهمیده است که تحریم‌های نفتی و بانکی‌ می‌تواند باردیگر موجب افزایش جهشی قیمت‌ها در ایران شود. به‌همین دلیل دل به آثار ویرانگر تحریم‌ها بسته است. راه خنثی کردن راهبرد غلط ترامپ تکرار کردن خطاهای گذشته نیست. به‌جای لاف‌زدن و گزاف‌گفتن که می‌تواند باردیگر دنیا را علیه ایران به اجماع برساند