اجتماعی 7 ماه پیش

دادستان تهران خبر داد: صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام / به پلیس و نهادهای امنیتی برای کنترل حساب‌های فعالان ارزی و در صورت نیاز انسداد حساب‌ها مجوز داده شد

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای ۴۰ میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضاها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست