اقتصادی 7 ماه پیش

جوابیه شرکت «فجر اعتبار» به اصلاحات نیوز درباره شفاف سازی رابطه این شرکت و استاندار کردستان + نامه و اسناد