اجتماعی 7 ماه پیش

مدیران در هزینه های حمل و نقل اضافی صرفه جویی کنند

اصلاحات نیوز؛ استاندار تهران درجلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: مدیران کیفیت سفرها به شهرستان ها را بالا برده و در هزینه های حمل و نقل اضافی صرفه جویی کنند. با مدیرانی که از ساعت ١٣.٣٠ سیستم های سرمایشی دستگاهشان روشن باشد، برخورد می شود.