حمیدرضا ترقی سیاسی 7 ماه پیش

پاسخ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه به نقد اصلاحات نیوز به مصاحبه وی دررابطه با سخنان حجاریان؛ اصلاح طلبان یا اعتراضات را به سازماندهی اصولگرایان نسبت دادند یا معترضان را سرنگونی طلب و منافق دانسته بودند / آنها می خواستند بدلیل در قدرت بودن از کنار ناکارآمدی دولت و برجام عبور، و انتقادات را متوجه کل نظا

آنان از سویی اعتراضات را به منتقدان دولت منتسب کرده و آن را محکوم می‌کنند و از سوی دیگر نیز با موج‌سواری اغتشاشگران به حمایت از آنان که دغدغه معیشت نداشته و به دنبال امور دیگری هستند بر‌می‌خیزند و خواستار آزادی بازداشت شده‌های این اغتشاشات و باز بودن راه برای تخریب‌گری‌های آنان می‌شوند!