ورزشی 7 ماه پیش

تصاویری از حضور هواداران اروگوئه - فرانسه به ورزشگاه پیش از شروع بازی

این بازی ساعت ۱۸:۳۰ برگزار می شود