ورزشی 7 ماه پیش

ترکیب رسمی دو تیم اروگوئه - فرانسه