اجتماعی 7 ماه پیش

حمایت از سرمایه گذاران بخش بهداشت و درمان 

اصلاحات نیوز؛ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این وزارتخانه از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان بویژه در مناطق مرزی و محروم حمایت می کند.