اجتماعی 7 ماه پیش

مبارزه با فساد در کشور تبلیغاتی شده است

رئیس شورای شهر تهران در مورد ابعاد مختلف فساد در شهرداری تهران در دوره‌های گذشته توضیحاتی را ارائه کرد.