اجتماعی 7 ماه پیش

آیت الله بیات زنجانی: تخصیص دادن ارز دولتی برای حجاج معلوم نیست مشروع باشد

اصلاحات نیوز؛ حضرت آیت‌الله العظمی بیات زنجانی به استفتائی پیرامون اختصاص ارز دولتی به حجاج بیت‌الله الحرام پاسخ دادند که درپی می آید: مطابق نصّ قرآن کریم حج برای کسانی‌ست که دارای استطاعت مالی و بدنی باشند؛ بنابراین اگرکسی مستطیع نیست حج برای او واجب نیست؛ دولت نیز مکلّف نیست زمینه استطاعت فوق را فراهم کند و بالطبع اگر اولویّت های مصرف ارز رعایت نشود که دولت مکلّف است آنها را رعایت کند، تخصیص دادن چنین ارزهایی معلوم نیست مشروع باشد