علم و تکنولوژی 7 ماه پیش

نام اولین لپ تاپ دنیا چیست و چه کسی مخترع آن بوده است؟ + عکس