سیاسی 7 ماه پیش

فحاشی عضو جبهه پایداری به رئیس جمهور و متلک پرانی به سردار سلیمانی

عضو معروف جبهه پایداری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی این بار هم با ناسزا و متلک از حمایت سردار سلیمانی از رییس جمهور انتقاد کرد