فرهنگی 7 ماه پیش

دو کتاب کانون نامزد دریافت جایزه پروین در بخش ادبیات کودک و نوجوان

اصلاحات نیوز؛ نام دو عنوان از کتاب‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در فهرست نامزدهای بخش ادبیات کودک و نوجوان هشتمین جایزه پروین اعتصامی قرار گرفت.