فرهنگی 7 ماه پیش

ترجمه جدید «شازده کوچولو» منتشر می شود

اصلاحات نیوز؛ مایکل مورپورگو نویسنده مشهور ادبیات کودک بریتانیا دست به ترجمه جدیدی از کتاب مشهور «شازده کوچولو» زده است.