سیاسی 7 ماه پیش

پرونده‌سازی یک سایت خبری برای اصلاح‌طلبان / قرار دادن «نظرات» در دهان «سوژه‌ها» صورت می‌گیرد

روند تهیه و تنظیم اخبار این سایت نشان می‌دهد مصاحبه‌کنندگان آن تعمداً «اسامی» و یا «نظراتی» را در دهان «سوژه‌ها» قرار می‌دهند تا از دل آن ماهی خود را صید کنند.