ورزشی 7 ماه پیش

تخلفات در استقلال و پرسپولیس باید مشخص شود / چسبندگی به استقلال و پرسپولیس مانع خصوصی‌سازی شده است/ پرسپولیس و استقلال کی از موضوعات همیشه مطرح در ورزش است