اقتصادی 7 ماه پیش

دولت به قواعد اقتصاد بی‌توجه نیست/ متاسفانه تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفت