سیاسی 7 ماه پیش

نشست وزرای خارجه ایران و ۴+۱ و فدریکا موگرینی؛ جمعه در وین

وزیران امور خارجه ایران و پنج قدرت جهانی قرار است روز جمعه نشستی برای بررسی وضعیت توافق هسته ای برگزار کنند.