سیاسی 7 ماه پیش

تبریک و خوشامد آلن برست رییس‌جمهوری سوییس به مناسبت سفر روحانی به این کشور، به زبان فارسی

حسن روحانی در فرودگاه بین المللی زوریخ مورد استقبال رسمی «الن برسه» رییس جمهوری سوئیس قرار گرفت