اجتماعی 7 ماه پیش

وحید مرادی در درگیری با زندانیان به قتل رسید