اجتماعی 7 ماه پیش

خاموشی سیستم‌های سرمایشی از ساعت ۱۳:۳۰ در ادارات