سیاسی 7 ماه پیش

دیدار ظریف با وزیر امور خارجه عمان