7 ماه پیش

تصویری که نشنال جئوگرافیک از "پاریس بارانی" منتشر کرد