اقتصادی 7 ماه پیش

تکذیب پیشنهاد همکاری دولت به طیب نیا برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه

اصلاحات نیوز؛ یک منبع نزدیک به طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم با شدت گرفتن گمانه زنی های رسانه ای مبنی بر دست رد طیب نیا در واکنش به به پیشنهاد همکاری در دولت کنونی(دوازدهم) گفت: تاکنون هیچ پیشنهاد همکاری از سوی دولت برای تصدی ریاست کلی بانک مرکزی و یا ریاست سازمان برنامه و بودجه به دکتر طیب نیا ارائه نشده است