خودنمایی بهار تمامی ندارد! / از هوای فروردینی در شمال غرب تا بارش ۲۳ میلیمتری در فیروزکوه!

اصلاحات نیوز؛ دیگر به اواخر فصل بهار نزدیک شده ایم، اما همچنان رخدادهای عجیب و غریبی از جنس نمایش های بهاری را شاهدیم! و طی ساعت های عصر و شب چهارشنبه ۲۳ خرداد در مناطق؛ آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل، شمال زنجان، مازندران، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، جنوب غرب گلستان و بصورت پراکنده یا زودگذر در قم، قزوین و مرکزی شاهد رگبار، آذرخش، وزش باد شدید یا ریزش تگرگ خواهیم بود