راهکاری ارزان برای مبارزه با خشکسالی در ایران

کدام منطق حکم می‌کند که آب گرانبهای زیرزمینی را برای آبیاری برنج به کار ببریم و این اتفاق در آبخیز رود کُر انجام شود؟ در سال ۱۳۸۴ که برای دریافت جایزه اسکان بشر با همسرم به دوبی رفته بودیم، آب را لیتری شش‌ هزار تومان خریدیم. دکتر منصور اسفندیاری چند سال بعد آب را در هتلی در دوحه به مبلغ ۳۵ ‌هزار تومان برای هر لیتر خرید. همین پژوهشگر ادعا می‌کند سالانه ۱۵۰‌میلیون مترمکعب آبی که از آب‌های سازند‌های آهکی شیراز استخراج می‌شود و کیفیت آب معدنی را دارد، برای آبیاری فضای سبز و باغ‌های فلاحت در فراغت که بیشتر آنها میوه‌ای قابل‌فروش را نیز تولید نمی‌کنند، به مصرف می‌رسد. سال‌هاست که می‌گوییم و می‌نویسیم و ظاهرا وقت خود را تلف می‌کنیم.