ورزشی 7 ماه پیش

آمریکا، مکزیک و کانادا میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال

کنگره فیفا آمریکا، مکزیک و کانادا را به عنوان میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ انتخاب کرد.