کواکبیان: حالا که جمشید بسم الله‌ها نیستند چرا وضع اقتصادی اسفبار است؟ / بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم

واقعیت این است که وضع قاچاق کالا در حال حاضر به اندازه‌ای اوضاع وخیمی دارد که بنده به عنوان نماینده خجالت می‌کشم از دولت حمایت کنم، از وضعیت اقتصادی اکنون خجالت‌زده هستم، شب می‌خوابیم صبح بیدار می‌شویم دلار چند هزار تومان افزایش پیدا کرده است. خب واضح است عده‌ای در این میان تشویق به قاچاق ارز می‌شوند. در وضعیت فعلی تفاوت قیمت خودروها با ماه پیش ۲۰ میلیون تومان است.