داوود حشمتی یادداشت 8 ماه پیش

حمله دلبرانه نتانیاهو به ایران

در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سیستم های آبیاری به سرعت گسترش یافتند و ۱٫۲ میلیون هکتار از زمین های کشاورزی سوریه زیر پوشش آبیاری قرار گرفتند. پیش از شروع بحران سوریه، این کشور یکی از بدترین خشکسالی های خود را تجربه کرد. به طوری که کمبود آب باعث شد بیش از ۸۵ درصد احشام و دام ها در شرق سوریه تلف شوند