سید علی مجتهدزاده یادداشت 8 ماه پیش

ترجیحی بلا مرجح

ظاهرا عقلای قوم همگی به این نتیجه رسیده اند که وضعیت پیش آمده ناشی از قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ عملا قابل اجرا نیست و فاقد منطق و دلیل عقلایی است. به این ترتیب شاید بهترین راهکار ارائه طرحی ۲ فوریتی در مجلس شورای اسلامی و حذف فوری مقرره ای باشد که معلوم نیست چگونه در تباین با اصل ۳۵ قانون اساسی از فیلتر شورای محترم نگهبان گذشته است.