سهند ایرانمهر یادداشت 8 ماه پیش

حکایتی از سه عکس از ترامپ، اوباما و هیتلر / یک بار اتفاق افتاده است پس بازهم ممکن است اتفاق بیفتد!

محافلی در ایران، این روزها سخن گفتن از بی‌کفایتی یا بی تدبیری تیم مذاکره کننده هسته‌ای می‌زنند و نقص برجام را فرصت دوباره برای احیای خود و دلیل نقض برجام می‌بینند. دست‌کم حالا معلوم شده است که این نگاه تا چه حد نابالغ است. رویکرد آمریکای ترامپ آفت همه تعهدات و توافق‌هاست