کواکبیان :هر کسی در شهرش به احمدی نژاد بیشتر فحش میداد اصلاح طلبان از او برای حضور در لیست دعوت کردند! / همیشه گفته میشود ما در مقطع حساسی قرار داریم و مشخص نیست این مقطع حساس چه زمانی تمام میشود

اصلاحات نیوز؛جریان رقیب در ظاهر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفت، اما در باطن هیچ‌گاه از این مساله رضایت نداشت و به همین دلیل نیز از هیچ‌ کارشکنی در مسیر دولت کوتاهی نکردند. این افراد عنوان می‌کنند به‌دلیل اینکه رهبری حکم رئیس‌جمهور را تنفیذ می‌کنند ما تابع هستیم، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده و تابع نیستند.به‌نظر می‌رسد دل این افراد از ریاست‌جمهوری حسن روحانی پرخون است