زیباکلام: دوره جریان اعتدال تمام شد / با پایان برجام، روحانی و لاریجانی هم تمام شدند، آنها دیگر حرفی برای گفتن ندارند

اصلاحات نیوز؛ صادق زیباکلام گفت : دوره جریان اعتدال و میانه روی تمام شد و درصورت منتفی شدن برجام به دهه هشتاد بر می گردیم، به این معنا که حسب آنچه می خواهیم جلو می رویم و دیگر برای ما اهمیتی نخواهد داشت که آژانس و اتحادیه اروپا چه می کنند. آقای روحانی از ریاست جمهوری استعفا بدهد یا استعفا ندهد، به اصلاح طلبان نزدیک شود یا نشود، همچنان بر خط اعتدال باقی بماند یا نماند، فرقی نمی کند چون دیگر حرفی برای گفتن ندارد