وی افزود:‌ با توجه به صحبت‌هایی که رهبر انقلاب در زمینه‌ی صدا و سیما داشتند جای هیچ گونه تردید و سهل انگاری باقی نمی‌ماند و صدا و سیما باید به عنوان مهمترین رسانه‌ی ملی عزم خود را برای تغییرات اساسی جزم کند. دیدن نگاه عموم مردم و منعکس کردن نظرات عامه جامعه از اقداماتی است که صدا و سیما باید برای برطرف ساختن انتقادات نسبت به این سازمان انجام دهد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: صدا و سیما در استراتژی و سیاست‌گذاری خود یک جانبه است و بر پایه‌ی نگاه به میل و افراد سیاسی می‌چرخد لذا نمی‌تواند عام‌گرا باشد و مقبولیت عمومی داشته باشد. باید در این زمینه تغییرات اساسی انجام داده شود. صدای مردم باید از صدا و سیما شنیده شود.

وی در پایان گفت: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند وقتی از نیروهای جوان و انقلابی و دارای تخصص در حوزه‌ی رسانه استفاده شود صدا و سیما می‌تواند تغییر کند.