سعیدی: کسانی که عارف را متهم میکردند به اشتباه خود پی بردند

اصلاحات نیوز؛ در هفته گذشته شرایط سختی در فضای رسانه‌ای و مجازی علیه فراکسیون امید ایجاد شده بود که روز چهارشنبه کسانی که عارف را متهم می کردند و می گفتند نتیجه کاندیداتوری او از دست دادن کرسی نواب رئیس است به تحلیل اشتباه خود پی بردند.