مدیریت شهری 10 ماه پیش

جزییات طرح ترافیک سال ۹۷ + محدوده طرح زوج فرد

هزینه ورود به محدوده طرح پیش از ساعت ۱۰ صبح و خروج قبل از ساعت ۱۶ برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان و برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی ۲۴ هزار تومان خواهد بود. مجوز طرح ترافیک ۹۶ تا پایان فروردین ۹۷ اعتبار دارد.