فرهنگی 15 روز پیش

پیام قدرشناسی از اهالی رسانه و ارتباطات/ مرتضی نظری با ارسال پیامی از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خداحافظی کرد