اقتصادی 15 روز پیش

واعظی: اشراف خوبی بر بازار به‌وجود آمده/ سیاست دولت امنیتی‌کردن مسائل اقتصادی نیست

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: براساس گزارش مسئولان استانی، در فاصله سفر قبلی رئیس جمهور به استان گلستان تاکنون روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های وعده داده شده به مردم این استان مثبت بوده و اقدامات خوبی به انجام رسیده است.