سیاسی 16 روز پیش

شمخانی: آمریکایی ها برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کردند

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در سفر به افغانستان ، آمریکایی ها از طریق یک واسطه پیام دادند که برای مذاکره با ایران آماده هستند.