اجتماعی 20 روز پیش

معاون فضای مجازی دادستان: حکم قضایی جدیدی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر نشده است

جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در مصاحبه با برنامه تلویزیونی تهران۲۰، اظهارات خود را اصلاح کرد: حکم جدیدی برای فیلتر اینستاگرام صادر نشده است