1 ماه پیش

فیلم: توهین رئیس بیمارستان امام رضا(ع) آمل به یک بیمار تالاسمی

عصر ایران گزارش داده است که رئیس این بیمارستان از سمت خود برکنار شده است