پارسایی: مخالفت برخی با FATF به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی‌شان است

یک عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به برخی مخالفت‌ها با FATF گفت: برخی افراد به دلیل به خطر افتادن منافع اقتصادی کلانی که در این عرصه دارند با این موضوع مخالفت می‌کنند.