سیاسی 2 ماه پیش

تحلیل رویترز؛ تاثیر دموکرات ها در سیاست آمریکا مقابل ایران و عربستان چقدر است؟

با مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ای آمریکا و اکثریت یافتن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، گمانه‌زنی‌ها پیرامون میزان تاثیر این نهاد بر سیاست خارجی آمریکا شدت یافته است.